contact | inloggen
     
Home
Opleiding / Jeugdorkest
Slagwerkgroep
Harmonieorkest
Majorettes
Informatie
INFORMATIE
Informatie » Contributie

CONTRIBUTIE

Samen muziek maken kost geld. Opleidingen, instrumenten, kleding en bladmuziek zijn nog maar enkele kostenposten binnen onze muziekvereniging. De gemeente draagt een steeds kleiner deel hieraan bij. De leden dragen bij door middel van contributies. De  Rijsbergse gemeenschap en ondernemers in de vorm van giften/donaties.

 

De bijdragen van de leden zijn als volgt:

Muziekopleiding (per 4 maanden)  
- Theorieblok € 25,00
- Instrumentale privé lessen € 100,00
- Jeugd-/Opleidingsorkest € 15,00
- Huur instrument € 15,00
- Examengeld € 50,00
   
Harmonieorkest en Drumband tot 21 jaar (per jaar) € 95,00
   
Majorettes (per jaar)  
-Majorette op wedstrijd € 102,00
- Majorette nog niet op wedstrijd € 90,00
- Majorette naast team ook solo of duo € 152,00
  Bij duo of solo betaald de majorette zelf:  
        * Kleding,  
        * Kosten wedstrijd  
 - extra onderdeel           € 7.50
Harmonieorkest vanaf 21 jaar (per jaar) € 150,00
Harmonieorkest tot 21 jaar (per jaar)  € 95,00
Drumband vanaf 21 jaar (per jaar) € 150,00
   
Niet musicerende leden (per jaar) € 50,00

 

De contributie voor de Muziekopleiding wordt drie keer per jaar geheven. De periodes zijn: januari-april, mei-augustus, september-december. Hiervoor ontvangt men een nota.

Het harmonieorkest, de Drumband, Majorettes betalen in twee halfjaarlijkse termijnen, omstreeks februari en juli. De voorkeur heeft te betalen via machtiging.
De contributie voor niet musicerende leden wordt één keer per jaar geïnd, in de periode februari/maart. De voorkeur heeft te betaling middels machtiging.

Bij machtiging ontvangt men een brief die ingevuld en ondertekend moet worden. Men krijgt tijdig bericht wanneer de bedragen geïncasseerd gaan worden.